Metoda Montessori

 

Școala și grădinița Montesara își orientează activitatea și interacțiunea cu copiii după principiile educației Montessori, cu finalități în învătământul românesc tradițional. Așadar, ne propunem să lucrăm cu copiii îmbinând pedagogia tradițională cu filozofia, materialele și metoda Montessori, așa cum a evoluat aceasta până acum, atingând totodată obiectivele din programa școlară națională în ceea ce privește rezultatele copiilor. Profesorii noștri găsesc echilibrul între educația tradițională și cea montessoriană, în contextul social în care ne aflăm. Ne dorim să pregătim copiii social, emoțional, moral și academic pentru lumea în care trăiesc.

Maria Montessori consideră că fiecare copil se naște cu un potențial unic, care trebuie să fie revelat. Cu alte cuvinte, el vine pe lume pregătit să învețe singur, în funcție de propriile nevoi. Procesul de învățare este cu atât mai eficient cu cât copilul găsește în mediul clasei, diferite oportunități de învățare, propice dezvoltării potențialului lui spiritual, emoțional, fizic și intelectual, ca membru al unei familii, al comunității umane, al Universului. Aici intervine educatorul / profesorul care, în urma unei pregătiri temeinice (atât în mediul școlar traditional cât și în educația Montessori), ghidează din umbră activitatea copilului, pregătește și adaptează în permanență mediul natural de învățare, observă copiii în acest mediu și îi ajuta să își dezvolte la maximum potențialul. Așadar mediul clasei și curtea exterioară vor satisface condițiile și conținuturile prevăzute atât în curriculum Montessori cât și în curriculum național. Credem că procesul dezvoltării copiilor are un impact emoțional mai mare decât rezultatul în sine. Așadar, ne dorim pentru copii ca succesul și fericirea lor să nu fie determinate de ceea ce obţin când ajung la destinaţie, ci de ceea ce devin de-a lungul drumului.

În școala Montesara ne concentrăm pe susținerea procesului natural de dezvoltare a ființei umane. Cei care practică această metodă au un punct de pornire comun: încrederea deplină în potențialul copilului. Acest principiu are un ecou puternic în rândul adulților, care învață să respecte diferențele individuale, să încurajeze interacțiunea socială și educarea personalității ca întreg, să vadă în copil potențialul ce așteaptă să fie descătușat.

Copiii educați în comunitatea noastră vor fi ghidați tot timpul de o profesoară (cu dublă specializare și experiență atât în învățământul tradițional, cât și în cel montessorian) și de o asistentă. Ei vor găsi în cele două prezențe adulte atât prietenia și afecțiunea de care are nevoie un copil cât și profesionalismul și seriozitatea pe care o dorim cu toții pentru a ne dezvolta armonios și deplin.

Mediul în care cresc copiii noștri este unul foarte atent organizat, dotat cu materiale specifice care au un scop bine definit, prin urmare un ecou puternic în dezvoltarea emoțională, intelectuală, fizică și socială a copilului. Amenajarea sălii de clasă și a anexelor (bucătărie, toalete, curte) este în perfectă concordanță cu specificul vârstei copiilor și cu tendințele lor umane înnăscute. Datorită acestui mediu pregătit, copiii descoperă scrisul și cititul, deduc teoreme, reguli de ortografie etc. Conform principiilor Montessori, importante sunt atât finalitățile, informațiile învățate, cât, mai ales, modul în care copiii ajung să le însușească. Printre lucrurile pe care le exersează copiii la noi, se numără foarte multe activități de viață practică, necesare desfășurării vieții de zi cu zi.

În îmbinarea pe care o propunem între sistemul alterantiv de educație Montessori și pedagogia tradițională copilul:

  • absoarbe și înmagazinează cunoștințele cerute de societate pentru vârsta lui și la nivelul învățământul tradițional de stat. Copiii care învață în sistemele alternative aprobate de Ministerul Educației Naționale, printre care se numără și pedagogia Montessori, sunt pregătiți și au obligația să dea examenele de la Evaluarea Națională în clasele a 2-a, a 4-a, a 6-a și a 8-a.
  • își formează atât priceperi, deprinderi și abilități cât, mai ales, își câștigă independența. Materialele de lucru sunt captivante și foarte atent gândite și proiectate, ele inter-relaționează și decurg unul din celălalt. Copiii vor manevra cu plăcere și cu mult interes aceste aranjamente de forme, texturi, culori, dimensiuni, greutăți, toate având ca obiectiv principal sporirea independenței copilului.

Mediul Montessori încurajează, pe bună dreptate, comunitățile de copii de vârste mixte. Acest lucru se datorează viziunii clare a acestei pedagogii: copiii trebuie pregătiți pentru viață, o viață practică în care interacționăm cu oameni din diferite medii, de vârste diferite. Sunt încurajate în acest sens valori precum: cooperarea, toleranța, responsabilizarea copiilor mai mari în raport cu cei mai mici sau nou veniți, auto-educația.

În comunitatea noastră unde mediul, materialele și profesorii converg, copiii se simt liberi. Liberi să aleagă, să exploreze, să repete, să întrebe, să manipuleze, să relaționeze, să-și ducă lucrul la sfârșit fără presiunea timpului impus. Copiii sunt liberi să se dezvolte. Aceasta este de fapt auto-educația în spiritul nevoilor individuale de dezvoltare. Disciplina, bine înțeleasă în Montesara, derivă tocmai din această libertate de care copilul devine din ce în ce mai conștient. Vorbim despre o disciplină individuală și de grup pe care copiii o conștientizează, și-o asumă și o internalizează, nu despre o disciplină impusă din exterior.

Copilul, însoțit și atent ghidat de cei doi educatori, profesoara și asistenta, împreună și alături de întreaga comunitate de adulți montessorieni, inclusiv părinții J, trăiește un proces de dezvoltare ca un copil independent, cu inițiativă, capabil de compasiune, de cooperare, responsabil, disciplinat, auto-didact și liber.

Montesara crede în aceste valori și în potențialul fiecărui copil !

 


 

 

 

Vârstele Montessori

 

 

 

 

Vârstele Montessori

  • 0-6 ani - dezvoltarea sinelui ca ființă individuală
  • 6-12 ani- dezvoltarea ființei sociale
  • 12-18 ani - nașterea adultului și găsirea sentimentului de sine
  • 18-24 ani - consolidarea personalității mature și devenirea unui explorator specializat